Home » Strony » Pięć przemian

Pięć przemian

Ubud pięc przemian

Koncepcja pięciu elementów jest bardzo stara. Nie jest to koncepcja wyłącznie chińska. Przewinęła się przez wiele starożytnych cywilizacji. Z tego wynikają również różnice w nazewnictwie. W Polsce najczęściej mówimy o „pięciu elementach”.  Bardziej jednak oddaje treść sformułowanie „pięć żywiołów”, albo „pięć przemian” bądź „pięć ruchów.

Claude Diolosa na swoich wykładach wspomina::

Są w Europie klasztory, w bibliotekach których można znaleźć teksty zawierające wiele informacji dotyczących koncepcji „pięciu żywiołów”.  […]Żyjący przed wiekami wielcy lekarze, jak np. Hipokrates, Awicenna czy Paracelsus, leczyli skutecznie wykorzystując znajomość pięciu przemian, klasyfikując jedzenie  w zależności od różnych rodzajów energii.
Tradycyjna Medycyna Chińska wyodrębnia we wszechświecie 5 elementów:

Ogień,    Ziemia,     Metal,    Woda,     Drewno,

które są w nieustannym i cyklicznym ruchu.

W powyższym diagramie przedstawiono organy typu Yang. Organy typu Yin, tzw. „puste” podlegają odpowiednio następującym elementom:

Drewno – pęcherzyk żółciowy,

Ogień – jelito cienkie,

Ziemia – żołądek,

Metal – jelito grube,

Woda – pęcherz moczowy.