Home » Strony » O TCM

O TCM

o TCM

TRADYCYJNA MEDYCYNA CHIŃSKA

Tradycyjna Medycyna Chińska należy do najstarszych w historii świata. Przetrwała 5 tysięcy lat.
TCM jest ściśle powiązana z filozofią chińską, z energetyczną koncepcją świata. QiYin/Yangpięć przemian to pojęcia, które opisują i tłumaczą funkcjonowanie wszystkiego we wszechświecie, zarówno w skali makro i mikro. Zatem ludzkie zdrowie również podlega owej koncepcji.

W przeszłości, możnowładca w Chinach płacił lekarzowi dopóki pozostawał w zdrowiu. Gdy  zachorował zwalniał lekarza. Najważniejszym zadaniem lekarza było stosowanie profilaktyki.

Po zdiagnozowaniu stanu pacjenta, a nie choroby, lekarz TCM stosuje narzędzia lecznicze takie jak : dieta, zioła, akupunktura i masaże oraz propozycja zmiany stylu życia.  Wszystkie te działania służą przywróceniu prawidłowego przepływu Qi w naszym organizmie.

Prawidłowy, harmonijny przepływ Qi w naszym ciele to zdrowie.

Chińscy mnisi-medycy zaobserwowali, że Qi w człowieku przemieszcza się wzdłuż pewnych kanałów nazwanych meridianami. O meridianach możesz poczytać na stronie Akademii IARTM.

TCM mówi o 4 źródłach energii życiowej Qi:
*   Qi urodzeniowa pochodzące od rodziców (genetyczne),
*   Qi z powietrza - oddychanie,
*   Qi z pokarmów - odżywianie,
*   Qi kosmiczna (regeneracja we śnie, modlitwa, medytacja, oddychanie skórą).
Na pierwszą nie mamy wpływu, trzy pozostałe zależą wyłącznie od nas.

Zatrute powietrze, niewłaściwe odżywianie, zakłócony sen, jeśli te czynniki występują w naszym życiu sporadycznie nie są w stanie trwale zakłócić przepływów energii. Dopiero ich nieustające działanie skutkuje blokadami w meridianach, a w dalszej kolejności pogorszeniem zdrowia.